CentraLab

Stredoeurópsky Living Lab pre teritoriálne inovácie

Regionálne trhovisko

Podporujeme lokálnu ekonomiku

Projekt Centralab

Logo

Základné informácie

  • Program: Stredná Európa – Cieľ európskej teritoriálnej spolupráce
  • Trvanie: 1.5.2011 – 30.4.2014
  • Vedúci partner: E-zavod (SI) krajín EÚ
  • Projektové Konzorcium: 10 projektových partnerov z 8 krajín EÚ
  • Hlavné aktivity: 10 rôznych cezhraničných pilotných projektov

 

Rozvoj vidieka bol identifikovaný ako jeden z kľúčových problémov súčasnej Európy a práve preto sa stal aj jednou z oblastí riešených v rámci pilotných aktivít projektu "CentraLab - Stredoeurópsky Living Lab pre teritoriálnu inováciu" (www.centralivinglab.eu), ktorý je financovaný z fondov Európskej únie v rámci programu Central Europe.